Kontakty MLongauer, s.r.o.

Kontaktné údaje predávajúceho:                                   Call centrum:                                          Ekonomické oddelenie:

obchodné meno: MLongauer, s.r.o.                                                Telemarketing: +421 948 957 718              
sídlo: Farská 12, 949 01 Nitra                                                            E-mail: telemarketing1@mlongauer.sk        E-mail: finance@mlongauer.sk
IČO: 36 565 679
DIČ: 2021901354                                                                          
IČ DPH: SK2021901354
Zápis: v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.15385/N
Výdajné miesto: Baby's, Hlavná 43, 951 53 Babindol
Poštová adresa: MLongauer, s.r.o., Hlavná 43, 951 53 Babindol
Telefón: +421 948 957 718, +421 940 404 831
Email: babys@babys.sk
Pre bezhotovostné platby: ČSOB a.s. banka: 401 449 8194 / 7500
Bankové spojenie: 401 449 8194/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK17 7500 0000 0040 1449 8194

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kontaktný formulár

verify

* Tento údaj je povinný

Google Mapa prevádzky babys.sk maloobchod veľkoobchod

Distribútor zdravotníckych pomôcok, produktov pre deti a rodinu.
Otváracie hodiny Pondelok - Piatok od 8:00 - 16:00